gausdalmain

skimain fotballmainfriidrettmainknapp-turn

Del

Styret innkaller herved til årsmøte i Gausdal Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes den 2.april 2020 klokka 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2.mars 2020 til .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan fås oversendt ved å kontakte sekretær på .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret