Friidrett

Del

                

GFIK tilbyr aktivitet, variert trening, deltagelse på stevner, lek og moro!

 

Alle som deltar på fridrettstreninger i regi av GFIK skal betale en årlig medlemskontingent og treningsavgift til GFIK.

 

Medlemskontingent 2014:

Aktive
14 år og yngre: 200 kr
15 år og eldre: 300 kr

 

Treningsavgift:

14 år og yngre: 500 kr
15 år og eldre: 800 kr

Dette kommer i tillegg til medlemskontingent.

 

Klubben dekker startkontingent til medlemmer som har betalt medlemskontingent og treningsavgift. Etteranmeldinger etter påmeldingsfristen må den aktive dekke selv.

 

På grunn av at medlemskap skal være personlige er ikke lenger Familiemedlemskap et alternativ. Men vi oppfordrer foreldre/foresatte og andre til å støtte Gausdal Friidrettsklubb gjennom å tegne et støttemedlemskap!

 

Styret i GFIK har ikke planer om flaskeinnsamlinger, salg av dopapir, kakelotterier eller andre dugnader til inntekt for klubben i inneværende år! J

 

Støttemedlemskap: 200 kr

 

Friidrettsskolemedlemskap: 50 kr. Dette dekker deltagelse på hele friidrettsskolen.

 

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra det året de fyller 13 år.

Dette er en forsikring som koster 375 kr. Det er den enkelte utøvers ansvar å sørge for at dette er på plass. Manglende lisens kan føre til startnekt på stevner. Se http://mosjon.friidrett.no/lisens for informasjon, registrering og betaling.

 

Utøvere under 13 år dekkes av Norges Idrettsforbunds barneforsikring.

 

Kontonummer for innbetaling for innbetaling av medlemskontingent og treningsavgift: 2003 05 01447

 

NB! Husk å merk innbetalingen med navn på medlemmet/medlemmene det betales for. I tillegg må registreringsskjema fylles ut og leveres på trening, eller sendes til epost

Skjema_medlemskontigent_GFIK_2014.docx