Turn-header

Del

                                                                                         

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkalling til årsmøte av 19.februar.

Årsmøtet avholdes på møterommet på Gausdal Arena 9.3.2015. Kl. 19.00

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2. medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder.
  2. Styremedlemmer(kasserer og materialforvalter)
  3. Revisor
  4. Valgkomite med 1. varamedlem for neste årsmøte.

 

 

 

Sakspapirer:

-          Årsberetning – Blir lagt ut i forkant av årsmøte

-          Regnskap med revisors beretning – Blir lagt ut i forkant av årsmøte

-          Ingen innkomne forslag/saker

     Styres forslag til medlemmskontigent

-          Forslag til budsjett – Blir lagt ut i forkant av årsmøte.

-          Valgkomiteens innstilling – tas på årsmøte

-          Styrets innstilling på neste års valgkomite(vara) – tas på årsmøte