Fotball

Del

Årsmøte i Gausdal Fotballklubb

Sted: Linflåa

Dato: Torsdag 8. mars 2018

Tidspunkt: 19.00

Saksliste

1.      Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste

2.      Valg av møteleder og referent

3.      Årsberetning

4.      Godkjenning av regnskapet for 2017

5.      Innkomne saker

6.      Fastsetting av medlemskontingent

7.      Budsjett for 2018

8.      Valg

9.      Eventuelt