Fotball

Del

Årsmøte i Gausdal Fotballklubb

Sted: Linflåa

Dato: Torsdag 14. mars 2019

Tidspunkt: 19.00

Saksliste

1.      Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste

2.      Valg av møteleder og referent

3.      Årsberetning

4.      Godkjenning av regnskapet for 2018

5.      Innkomne saker – se saksliste under.

6.      Fastsetting av medlemskontingent

7.      Budsjett for 2019

8.      Valg

 

Innkomne saker.

1.       Fremtidens fotballstruktur i Gausdal. Styret i Gausdal FK ber årsmøtet om fullmakt til, sammen med Follebu FL, å sette ned en komite som skal se på muligheten for en fremtidig fotballklubb i Gausdal. En slik komite blir ikke nedsatt før det er godkjent av begge klubbers årsmøter. Vi ser for oss at en slik komite skal bestå av representanter fra begge klubbers styrer, samt eventuelle ildsjeler fra begge klubber. Årsaken til dette er det tette samarbeidet som i dag finnes mellom klubbene, for 2019 er det planer om 8 samarbeidslag. En sammenslåing av klubbene vil lette det administrative arbeidet. Denne komiteen skal se på om sammenslåing til en fotballklubb i Gausdal er gjennomførbart. Her vil vi søke råd hos Idrettskretsen. Komiteen skal finne positive og negative sider ved sammenslåing, hvordan ting løses rundt økonomi, styret, sportsutvalg, banefordeling etc. Målet er å kunne legge frem en plattform som tas opp igjen på neste års årsmøtet.

Med hilsen Styret Gausdal FK.