Friidrett

Del

Gausdal Friidrettsklubb (GFIK) – medlemskontingent 2016

 

GFIK tilbyr aktivitet, variert trening, deltagelse på stevner og stafetter, lek og moro!

 

Alle som over tid deltar på friidrettstreninger i regi av GFIK skal betale årlig medlemskontingent og treningsavgift til GFIK.

Medlemskontingent og trenings- og startavgift for aktive 2016:

Medlemskontingent                Trening- og startavgift                         Samlet

              

14 år og yngre : kr 200,-         14 år og yngre: kr 500,-                         kr   700,-

15 år og eldre:   kr 300,-         15 år og eldre: kr 800,-                         kr 1.100,-

Klubben dekker startkontingent til medlemmer som har betalt medlemskontingent og treningsavgift. Etteranmeldinger etter at påmeldingsfrist er ute må de aktive selv dekke.

Vi har ikke lengre anledning til å tilby familiemedlemskap, da medlemskap skal være personlig. Oppfordrer alle foreldre/ foresatte og andre til å støtte klubben gjennom medlemskap. For ikke aktive medlemmer koster medlemskap kr 200,-.

Klubben har hver sommer tilbud om Friidrettsskole for alle barn fra 4 til 10 år.

Prisen for 6 kvelder er samlet kr 50,-.

Eget informasjonsskriv om dette vil bli sendt barnehager og skoler.

Alle deltagere på banearrangement må ha helårslisens fra de er fylt 13 år.

Dette er en forsikring som koster kr 375,- for 2016. Det er den enkelte utøver som er ansvarlig for å sørge for at denne er på plass. Manglende lisens kan føre til startnekt.

Se: http://mosjon.friidrett.no/lisens2016

Utøvere under 13 år dekkes av Norges Idrettsforbunds barneforsikring.

Kontonummer for innbetaling av kontingent og trening/ startavgift : 2003 05 01447

Husk å merke innbetaling med navn til den det betales for.

Registreringsskjema bes utfylt og levert på trening.

Klubben har normalt ikke tradisjonelle dugnader som kakelotteri, loddsalg og lignende.

Vi står som arrangører av 3 stevner i år. Skeikampen Rundt 20.august, Ungdomscup (friidrettsstevne) på Linflåa 17.september og Skeikampen Opp 8.oktober.

Her trenger vi hjelp fra foreldre/ foresatte, medlemmer, aktive medlemmer og andre. Vi vil komme tilbake til dette i egen info.

 

Styret i Gausdal Friidrettsklubb ser fram til fin friidrettssesong!

 

Info medlemskontigent 2016

Registreringsskjema medlem 2016