Del
Romprogram   Gausdal Arena. Utleiepriser 2014 Alle priser er eks. mva.
Gausdal Arena Innenbygds             man-fre         gruppetime    Innenbygds   lør/søn gruppetime            Utenbygds             man-fre         gruppetime   
Flerbrukshall, hel hall kr   50 kr   50 kr   469
Flerbrukshall, 1/2 hall kr   50 kr   50 kr   235
Styrkerom X X X
Spinningsrom kr   50 kr   50 kr   235
Skumgrop (tillegg til hall) kr   50 kr   50 kr   235
Dansesal kr   50 kr   50 kr   235
Klubbrom kr   50 kr   50 kr   235
       
Gausdalhallen, hel hall kr   50 kr   50 kr   469
1/3 hall kr   50 kr   50 kr   214
2/3 hall kr   50 kr   50 kr   279
Skytebane X X X
       
Møterom m/kjøkken, C102 kr   50 kr   50 kr   235
Øvingsrom Akustikk 1 -5, C106-110 kr   50 kr   50 kr   235
Ungdomshus kr   50 kr   50 kr   469
  Utenbygds   lør/søn gruppetime              Månedskort   gruppe (over 5 pers) Månedskort   enkeltpers
Flerbrukshall, hel hall kr   735 X X
Flerbrukshall, 1/2 hall kr   370 X X
Styrkerom X kr   1 030 kr   157
Spinningsrom kr   370 X X
Skumgrop (tillegg til hall) kr   370 X X
Dansesal kr   370 X X
Klubbrom kr   370 X X
       
Gausdalhallen, hel hall kr   735 x x
1/3 hall kr   735 x x
2/3 hall kr   385 x x
Skytebane X kr   640 X
       
Møterom m/kjøkken, C102 kr   370 x x
Øvingsrom Akustikk 1 -5, C106-110 kr   370 x x
Ungdomshus kr   735 x x
       
       
Bruk av kiosken er innbakt i   leieprisene. Ved samtidige arrangementer, må bruk av kiosken avtales særskilt.
Husleie klubbrom betales kun for lukket   møtevirksomhet/arrangement.
Husleie for større arrangementer, slik som   fester, messer, utstillinger, kulturarrangementer, m.v. avtales med Gausdal   kommune i hvert enkelt tilfelle.
Skytebanen lånes ut til Ø.Gausdal skytterlag.   Eventuell utleie til andre må avtales med skytterlaget og Gausdal kommune.